Project

PermaFungi is een coöperatieve vereniging met sociale doelstelling in Brussel die een stedelijke afvalstroom recycleert - koffiegruis !

Wie zijn we ?

Het idee van het project vloeit voort uit twee waarnemingen: de overvloed aan een stedelijke afvalstroom en de relatief hoge werkloosheid onder jongeren. Daarom werd in 2013 een onderzoek opgestart om koffiegruis te hergebruiken als voedingsbodem voor oesterzwammen waarbij tegelijkertijd een stabiele en duurzame werkplek gecreëerd werd voor jongeren in Brussel.

 

Na een proeffase in de kelders van Ateliers des Tanneurs in 2014, verplaatsten we onze werkplaats naar de kelders van Tour & Taxis. Van het koffiegruis dat we met de fiets ophalen, produceren we maandelijks 1 ton verse oesterzwammen, 10 ton biologische meststof en de eerste prototypes van de LumiFungi. En dit volledig circulair !

 

Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor rondleidingen, opleidingen en kweekkits waarmee je thuis zelf paddenstoelen kan kweken en je eigen koffiegruis kan recycleren !

 

Bekijk ons nieuwste activiteitenverslag !

Onze 3 activiteiten

EAT

Wij produceren lokale, gezonde en biologische voeding uit een stedelijke afvalstroom – koffiegruis. Dit gebruiken we als voedingsbodem voor de oesterzwammenkweek. De reststromen die hierbij ontstaan worden vervolgens gebruikt om biologisch witloof te kweken en om biologisch afbreekbare hanglampen te produceren.

DSCN5094

GROW

Dit is de productie van onze gebruiksklare kweekkits en Fungi Pop. Deze kits hebben een dubbele functie: het bewustzijn rond stedelijke landbouw vergroten en mensen weer zelf hun eigen voedsel leren produceren op een ludieke en toffe manier !

LEARN

Regelmatig laten we nieuwsgierigen kennis maken met ons project en de doelstellingen ervan aan de hand van rondleidingen, workshops en opleidingen. Het doel hiervan is anderen aan te zetten zelf paddenstoelen, witloof of myco-materiaal te produceren op een circulaire manier.

Onze missie

Onze missie is om bij te dragen aan de veerkracht van de stad. Het concept van stedelijke veerkracht werd ontwikkeld door Rob Hopkins en de Transitiebeweging. Het wordt gedefinieerd als “het vermogen van een systeem om een verstorende verandering op te vangen en zichzelf te reorganiseren door die verandering te integreren, terwijl in essentie dezelfde functie, structuur, identiteit en reactievermogen behouden blijven”.

Naast de recyclage van stedelijke afvalstromen voeren we deze missie uit via de volgende kanalen :

Productie van gezond en lokaal voedsel

Wij kweken biologische oesterzwammen en witloof met passie, zonder pesticiden en op basis van lokale grondstoffen. Hierna worden ze lokaal verdeeld.

Minder fossiele brandstoffen

Ons koffiegruis wordt opgehaald en onze oesterzwammen geleverd met de fiets. Het grootste deel van onze installatie is afkomstig van recyclage of werd gerecupereerd.

Participatief beleid

Bij PermaFungi worden beslissingen genomen in samenspraak, niet volgens een verticale hiërarchie.

Vakbekwame werknemers creëren

We willen iedereen de kans geven op een waardevolle en duurzame job, in het bijzonder jongeren met een laag opleidingsniveau.

De bevolking sensibiliseren

Om onze impact te maximaliseren, organiseren we regelmatig rondleidingen en opleidingen om het bewustzijn rond stedelijke landbouw en circulaire economie te vergroten.

Ecologische innovatie

Bij PermaFungi blijven we voortdurend innoveren door andere projecten uit te voeren die bijdragen aan de ontwikkeling van een groenere en meer verantwoorde samenleving !

Partners

PermaFungi