PERMALIFE

PERMALIFE IS EEN SCALE-UP PROJECT MET ALS DOEL DE PRODUCTIE VAN MYCOMATERIALEN, GEFINANCIERD DOOR HET LIFE-PROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE.

DEZE INNOVATIEVE, MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN ZIJN AFKOMSTIG VAN ORGANISCH STADSAFVAL DAT LOKAAL WORDT VERWERKT DOOR MIDDEL VAN DE NATUURLIJKE WERKING VAN MYCELIUM.

 

PermaLIFE wil een tweeledig probleem in stedelijke gebieden aanpakken:

Koffiegruis, bierdraft of houtzaagsel, PermaLIFE produceert op grote schaal innovatieve, circulaire en natuurlijke myco-materialen. Ze hebben unieke eigenschappen waardoor ze geschikt zijn om vervuilende kunststoffen te vervangen in de verpakkings- en bouwsector en tegelijk aan dezelfde standaarden te kunnen voldoen.

ALGEMENE DOELSTELLING

Vandaag zijn de lineaire productiemethoden van industrieën alomtegenwoordig. Ze bestaan uit het verbruiken van grondstoffen, het omzetten ervan in producten via petrochemie, om ze vervolgens te verbruiken en weg te gooien.

Het begrip afval is tot het uiterste gedreven. In een context van eindige hulpbronnen is dit model niet duurzaam. 

 

In de natuur bestaat het begrip afval niet. Wat voor de ene soort afval is, is voor de andere een hulpbron. PermaLIFE wil daarom deze productie- en consumptiegewoonten veranderen om ze circulair te maken en zo de ecologische impact en het geproduceerde afval te verminderen.

ORGANISCH AFVAL

Het organisch afval neemt elk jaar toe. Dit vertegenwoordigt CO2-emissies (1 kg organisch afval = 775 g CO2) en een aanzienlijke economische kost. Op wereldschaal vertegenwoordigt de inzameling van koffiegruis bijvoorbeeld een kostprijs van meer dan 3 miljard euro per jaar. Dit beheer van bioafval is ook essentieel om de door de Europese Unie voor 2035 vastgestelde recyclingdoelstelling van 65% te halen.

Isolatie

De winning van grondstoffen voor isolatiematerialen (bv. plastic producten, glaswol, rotswol) verbruikt fossiele brandstoffen, vereist energie-intensief vervoer en - verwerking en vervuilt het water. Deze isolatiematerialen zijn ook moeilijk te recycleren. Zo vertegenwoordigt 1 m2 minerale wol een CO2-uitstoot van 16,99 kg.

Plastic

Elk jaar komt 8 miljoen ton plastic in de oceanen terecht. De Noordelijke Stille Oceaan is het meest getroffen. Het komt ook voor in de natuur en in ons lichaam. De cumulatieve wereldwijde productie van plastic bedraagt tot nu toe 7,8 miljard ton. Het is daarom essentieel om andere innovaties te vinden die deze productie afremmen. 1 kg polystyreen (voorbeeld: piepschuim) = 7,4 kg CO2

ENKELE CIJFERS

DOELSTELLINGEN VAN PERMALIFE

Mycelium als grondstof

Vervuilende materialen zoals plastic en minerale wol vervangen door milieuvriendelijke materialen gemaakt van mycelium.

Een grootschalige productielijn

Installatie van een geautomatiseerde productielijn voor myco-materialen voor isolatie en verpakking.

Terugwinning van gemeentelijk afval

Recycling van stedelijk afval zoals koffiegruis, houtzaagsel of bierdraft tot innovatieve materialen.

‘chimie douce’ in plaats van petrochemie

Materialen produceren op basis van de natuurlijke chemie van mycelium om ons te bevrijden van fossiele brandstoffen.

Schepping van betekenisvolle en duurzame jobs

Herintroductie van productieve activiteiten in stedelijke gebieden waardoor lokale, zingevende en duurzame banen kunnen worden gecreëerd, met name voor mensen die moeilijk hun plaats vinden op de huidige arbeidsmarkt.

Toegankelijke prijzen van myco-materialen

Competitief zijn met de huidige vervuilende materialen om een duurzaam alternatief te bieden.

Vermindering van CO2-emissies

Bijdrage aan de circulaire economie en de sector biobased materialen in de Europese Unie.

EFFECTEN GEDURENDE DE VIJF PRODUCTIEJAREN NA AFLOOP VAN HET PROJECT

VERMINDERING VAN DE CO2-UITSTOOT

Het project bespaart 2,4 ton CO2, wat overeenkomt met 20 miljoen autokilometers of 2.400 retourpassagiers van Brussel naar New York.

VERMINDERING VAN NIET-GEGENEREERD ORGANISCH AFVAL PER JAAR

Meer dan 500 ton organisch afval zal worden geüpcycled. Afval dat zou zijn gestort of verbrand.

JOB CREATIE

Het project heeft tot doel in een stedelijk gebied ongeveer 20 betekenisvolle en duurzame banen te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

VERVUILENDE PRODUCTEN VERMEDEN

Meer dan 400 ton koolstofrijke producten in de sectoren isolatie en verpakking zullen worden vervangen door dezelfde hoeveelheid natuurlijke, lokale en circulaire producten.

ECONOMISCH RENDABELE ACTIVITEIT

Dankzij de Europese financiering wil het project vanaf 2026 rendabel zijn op basis van de verkoop van myco-materiaal alleen.

VERWACHTE RESULTATEN

Doel 2024:

2000

M² MYCO-MATERIALEN PER MAAND

5000

KG GERECYCLED AFVAL PER MAAND

item showcase image

Start van het PermaLIFE-project en aanwerving

Juni 2023

Afronding van de productieprotocollen en plannen voor de nieuwe productielocatie voor myco-materialen

September 2023

Start van de werkzaamheden op de nieuwe site en aanwerving

December 2023

Tussentijds verslag over de effectbeoordeling van het project

Juni 2024

Voltooiing van de werkzaamheden op de nieuwe locatie

Juli 2024

Begin van de productie van 500m2 myco-materialen per maand

September 2024

Verhoging van de productiecapaciteit tot 2000 m2 myco-materialen per maand en aanwerving van personeel

December 2024

Kruissnelheid bereikt (2000 m2 myco-materialen per maand uit 5 ton gemeentelijk organisch afval) en aanwerving

PermaFungi