Ons project

Dit project baseert zich op een zeer belangrijke innovatie: het kweken van paddenstoelen en het produceren van meststof op basis van koffiedik, een ideaal substraat voor de oesterzwammenkweek. Die techniek maakt het mogelijk om een afvalstof om te zetten in twee nuttige producten.

equation

Op basis van die volledig nieuwe techniek, hebben we in Brussel een sociaal bedrijf gecreëerd dat :

 • Paddenstoelen en meststof produceert op basis van koffiedik
 • Verse paddenstoelen, kits en meststof verkoopt
 • Een gedecentraliseerd productienetwerk ontwikkelt

Dit bedrijf maakt het mogelijk om:

 • Een afvalstof voor 100% te benutten
 • Duurzame werkgelegenheid te creëren
 • De lokale economie te ontwikkelen
 • Laaggeschoold personeel op te leiden

Op middellange termijn willen we een gedecentraliseerd productienetwerk ontwikkelen. Op die manier zullen verschillende wijken de mogelijkheid hebben om:

 • Het lokaal geproduceerde koffiedik te valoriseren
 • Kwaliteitsvolle voedingsmiddelen te produceren
 • De lokale economie te ontwikkelen
 • De bevolking te sensibiliseren

Onze missie

Onze missie is de bevordering van de duurzame ontwikkeling van Brussel door in te zetten op het sociale, economische en milieu-luik. Meer algemeen denken we dat het concept van veerkracht dat aan de basis ligt van het project, een pertinent middel is om het duurzame karakter van Brussel te verbeteren en te vrijwaren.

Het concept van stedelijke veerkracht werd ontwikkeld door Rob Hopkins en de Transitiebeweging. Stedelijke veerkracht wordt gedefinieerd als “het vermogen van een systeem om een verstorende verandering te absorberen en zich te reorganiseren door die verandering te integreren, terwijl in hoofdzaak dezelfde functie, dezelfde structuur, dezelfde identiteit en dezelfde reactievermogens bewaard blijven”. In dat opzicht maken verschillende elementen het mogelijk de veerkracht te verhogen:

 • De consumptie van fossiele energiebronnen verminderen
 • Een lokale economie opbouwen
 • De nodige kwalificaties verwerven ter ondersteuning van de lokale economie

De valorisatie van koffiedik via een lokale productie van paddenstoelen strookt dan ook met het objectief van veerkracht. Dit project maakt het mogelijk om het transport te verminderen, werkgelegenheid te creëren, laaggeschoold personeel op te leiden en de bevolking te sensibiliseren.

Ontdek onze activiteitenverslag !

Ons charter

 • Producten en diensten van hoge kwaliteit aanbieden.
 • Permanent onderzoek naar de verbetering en vernieuwing van onze producten en diensten.
 • Bijdragen aan een economische, milieu- en sociale verandering.
 • Optimalisering van het milieu-luik van onze activiteit, met name in termen van valorisatie van afvalstoffen (up-cyclage), bronnenconsumptie en energetische efficiëntie.
 • De persoonlijke en professionele ontplooiing bevorderen door een participatief beheer, een continue scholing en ontwikkeling in het kader van het project.
 • Rekening houden met de finaliteit van het project vóór de finaliteit van de winst.
 • Op een integere en authentieke manier communiceren.
 • Waken over het werkplezier!

Ons team

Martin Germeau

Medeoprichter
Bio-ingenieur gespecialiseerd in water- en bodembeheer. Professionele ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek inzake bodem en permacultuur.

Martin Francois

Medeoprichter
Sociaal ondernemer. Professionele ervaring op het gebied van management, sociale economie, projectbeheer en communicatie

Rosario Díaz Rodríguez

Adviseur
Doctor in de biologie, gespecialiseerd in de productie van paddenstoelen. Postdoc aan de Graz University of Technology.

Loïc Van Cutsem

Adviseur
Handelsingenieur. 15 jaar ervaring op het gebied van strategisch advies, duurzame ontwikkeling en sociaal ondernemerschap.

En twee schuchtere mannen zonder foto: Philippe Montens en Hughes Terlinden